Jak sprostować świadectwo pracy po latach?

Każdy pracownik, który kończy pracę w danym zakładzie, otrzymuje świadectwo pracy. Jest to dokument, w którym zostają zawarte wszystkie informacje o przebiegu zatrudnienia, takie jak wysokość osiąganego dochodu, wykonywane obowiązki pracownicze oraz inne kwestie, które zostały uregulowane w ramach porozumienia pracodawcy z pracownikiem. Niezwykle istotne jest, aby wszystkie zawarte tam dane były w pełni zgodne ze stanem faktycznym. W innym wypadku konieczne będzie naprowadzenie zmian, które są ograniczone w czasie. Wynika to z faktu, że państwo stara się zagwarantować pewność obrotu tymi dokumentami.

Jak sprostować świadectwo pracy po latach?

Nie jest do końca jasne, jak sprostować świadectwo pracy po latach. Standardowy termin na dokonanie tej czynności wynosi zaledwie tydzień od wydania takiego dokumentu przez właściwy dział kadrowy. Należy mieć to na uwadze i już w momencie otrzymania świadectwa sprawdzić, czy nie zawiera ono oczywistych pomyłek bądź innego typu niedokładności. Jeżeli okaże się, że takowe występują, należy bezzwłocznie zwrócić się o ich sprostowanie. W przypadku, gdy pracownik działu kadr odmówi tej czynności, należy skierować zażalenie do kierownika zakładu, które zostaje rozpatrzone w terminie kolejnych 7 dni.

Jak sprostować świadectwo pracy po latach?Jeżeli jednak nastąpi sytuacja, w której dana osoba dopiero po czasie dowie się o braku formalnym świadectwa, jest ona zobowiązana wytoczyć powództwo do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Takie pozwy z reguły rozpatruje izba pracy i ubezpieczeń społecznych. W niektórych sądach nie ma jednak takich wydziałów, dlatego sprawę może rozpatrzyć także wydział cywilny. Do pozwu należy dołączyć wszystkie dokumenty, które poświadczają stan rzeczy, który staramy się udowodnić. Po wywołaniu rozprawy trwa postępowanie, w ramach którego stan faktyczny sprawy jest dokładnie weryfikowany przy udziale pracodawcy. Jeżeli okaże się, że jest on odpowiedzialny za błąd, sąd zobowiąże go do sprostowania świadectwa pracy w odpowiednim terminie. Może także zrobić to na własną rękę, co będzie oznaczało, że wydany wyrok z urzędu zmieni zaskarżony stan faktyczny.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here