Jak napisać wypowiedzenie z pracy umowa zlecenie

Zmiana pracy jest naturalnym następstwem zmian, które zachodzą w życiu każdego człowieka. Zanim jednak zmienimy zawód lub miejsce pracy, należy dopełnić wszystkich prawnych formalności i złożyć wypowiedzenie obecnemu pracodawcy.

Umowa zlecenie – jak wypowiedzieć umowę?

Jeśli jesteśmy zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenie to procedura wypowiedzenia jest dosyć prosta i szybka. Przede wszystkim można zrezygnować z pracy z dnia na dzień, bowiem zgodnie z zasadą wzajemnego zaufania, zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy przysługuje możliwość natychmiastowego wypowiedzenia. Istotną kwestią jest również wybór formy złożenia rezygnacji z pracy. Według prawa cywilnego powinno się uczynić to w takiej samej formie, w jakiej umowa została zawarta. Najczęściej zdarza się, że dzieje się to przez podpisanie umowy, zatem rezygnację należy również dostarczyć w formie papierowej.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy umowa zlecenie?

Jak napisać wypowiedzenie z pracy umowa zlecenieWypowiedzenie umowy nie jest sprawą skomplikowaną, jednak w dokumencie powinno znaleźć się kilka obowiązkowych informacji:

  • dokładna data i miejsce wypowiedzenia umowy,
  • dane strony, która zdecydowała się na wypowiedzenie (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania lub adres siedziby strony),
  • dane strony, której wypowiadamy umowę (imię, nazwisko, adres),
  • oznaczenie umowy (przytoczenie o którą dokładnie chodzi),
  • określenie powodów, przez które decydujemy się na wypowiedzenie. Warto pamiętać, że wskazuje się jedynie ważne przyczyny takie jak np. zmiana miejsca zamieszkania, niezdolność do dalszego pełnienia obowiązków w danym zakresie itd. Jeśli jednak nie chcemy wskazywać dokładnego powodu, nie musimy tego robić.
  • podpis strony, która wypowiada umowę.

Wypowiedzenie umowy jest więc kilkuzdaniowym dokumentem, który zawiera wszystkie istotne informacje, niezbędne do rezygnacji z wykonywania obowiązków.

Czy są jakieś konsekwencje wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym?

Mimo, to, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę, należy liczyć się z pokryciem ewentualnych kosztów. Umowa zlecenie opiera się bowiem na wzajemnym zaufaniu, więc jeśli wykonawca w jakiś sposób zainwestował fundusze w wykonanie pracy, a umowa została zerwana bez ważnego powodu – koszty powinny zostać zwrócone.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here