Od stażu pracy zależnych jest wiele aspektów tego jak funkcjonujemy w danym miejscu, w którym pracujemy oraz jakie prawa, między innymi liczbę urlopu jaki posiadamy, a także prawa do wysokości emerytury albo renty. Te ostanie bardziej przyszłościowe aspekty są bardzo ważne i należy sprawdzić co jeszcze wlicza się w staż pracy. Z pewnością będą to lata przez które się kształciliśmy i to właśnie one wpłyną na liczbę dni urlopowych, a czy ubezpieczenie w krus wlicza się do stażu pracy?

Lata pracy, a nauka

Czy ubezpieczenie w KRUS wlicza się do stażu pracyZa ukończenie danego etapu nauki przysługują określone dodatkowe lata pracy, które się nie sumują i są to odpowiednio :

  • szkoła zawodowa to maksymalnie trzy lata dodatkowego stażu pracy
  • szkoła średnia zawodowa to maksymalnie pięć lat dodatkowego stażu pracy
  • średnia szkoła ogólnokształcąca to cztery lata dodatkowego stażu pracy
  • szkoła policealna to sześć lat dodatkowego stażu pracy
  • szkoła wyższa to osiem lat dodatkowego stażu pracy przy czym należy zaznaczyć, że nie waży jest stopień ukończenia kierunku. Dodatkowy staż pracy dotyczy w takim samym stopniu licencjatu, magistratu oraz doktora.

Czy ubezpieczenie w KRUS wlicza się do stażu pracy?

Pracownik, który może udokumentować wykonywanie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym ma prawo do dodania tego okresu do swoich lat pracy. Zaświadczenie z KRUS nie będzie w pełni jedyną podstawą do wyliczenia stażu pracy w gospodarstwie rolnym, ponieważ nie jest to dowód, który został wskazany w ustawie. Dokumentem, który jest wymagany będzie zaświadczenie z urzędu gminy, w którym znajduje się to gospodarstwo. Jeśli nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia to urząd może wydać odpowiednie zawiadomienie, które będzie poświadczało wszystkie dane. Dopuszczalne wtedy będzie uznanie zeznań dwóch świadków, którzy zamieszkują na terenie, w którym znajduje się gospodarstwo. Zeznanie będzie odbywać się przed pracownikiem urzędu tej gminy, w której znajduje się gospodarstwo i nie może to być inny urząd.

Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione i dokumenty zaakceptowane to Pracownikowi będzie przysługiwał dodatkowy staż pracy, na podstawie którego może on otrzymywać wypłatę kwot dodatku za wieloletnią pracę trzy lata wstecz w wysokości różnic pomiędzy wypłaconą kwotą, a kwotą należną po dokonaniu przeliczenia. Jeśli okaże się, że Pracownikowi przysługuje większa ilość dni urlopowych to musi ona zostać uzupełniona za rok bieżący oraz ostatni okres 3 letni.

[Głosów:10    Średnia:2.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here