Jak skorygować świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to ważny dokument, dostarczający informacji na temat okresu zatrudnienia, jego formy oraz sposobu rozwiązania umowy. Dokument ten jest niezbędny do ustalenia uprawnień pracowniczych. Przydaje się również podczas rekrutacji na nowe stanowisko. Zdarza się jednak, że dane zawarte w świadectwie są błędne. Jak skorygować świadectwo pracy?

Jak skorygować świadectwo pracy?

Jak skorygować świadectwo pracy?Korygowanie danych zawartych na świadectwie pracy jest możliwe, jednak w ściśle określonym czasie. Pracownik ma bowiem jedynie 14 dni, od daty wystawienia dokumentu, na zgłoszenie pracodawcy wystąpienia ewentualnych błędów. Po upływie tego terminu pracodawca nie ma obowiązku poprawy błędów i wystawienia nowego świadectwa. Co ważne, pracodawca ma obowiązek niezwłocznego skorygowania błędów na świadectwie zarówno w przypadku, jeśli dostał pisemną prośbę od pracownika, jak i wtedy, gdy sam zauważy błędy. Jak skorygować świadectwo pracy, aby było one zgodne z obowiązującym prawem? Data skorygowanego dokumentu powinna być zgodna z datą korekty. Nie ma konieczności zaznaczania na świadectwie dokonania korekty.

Informacje dotyczące korekty

Wszelkie zmiany dokonywane w świadectwie pracy powinny zostać wyszczególnione przez pracodawcę w dokumencie dołączanym do świadectwa. Notatka ta powinna zawierać wszelkie dane na temat zmienionych punktów i powinna zostać dołączona do dokumentu. Dołączone pismo powinno wykazywać spis zmienionych punktów oraz prośbę o zwrot nieaktualnego świadectwa pracy. Zwrot ten nie jest obowiązkowy i zależy od dobrej woli pracownika. Jenak należy pamiętać, że jego nieoddanie może skutkować uwzględnieniem tego faktu w aktach pracowniczych.

Zatem jak skorygować świadectwo pracy? Pracownik powinien osobiście wystąpić z prośbą o dokonanie korekty w dokumencie, jeśli zauważy wystąpienie błędu w danych. Pracodawca zobowiązany jest do bezzwłocznego dokonania korekty świadectwa. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zgubienia świadectwa pracy – pracownik może wystąpić o wydanie duplikatu świadectwa pracy. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przechowywanie w aktach pracowniczych wszelkich dokumentów, zaświadczeń oraz wniosków i wydanie ich duplikatu w sytuacji ich zgubienia lub zniszczenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here