Jak napisać metodologię pracy licencjackiej

Studia pierwszego stopnia kończą się obroną licencjatu. W tym zakresie niezbędne jest obronienie napisanej uprzednio pracy dyplomowej. Jak powszechnie wiadomo, stworzenie własnego dzieła nie jest zbyt łatwe. Trzymając się jednak ściśle określonych wytycznych uczelni można dosyć szybko uporać się z tym problemem. Spełnienie wymogów jest bardzo ważne, bowiem w innej sytuacji promotor może nie dopuścić pracy do obrony. W tej mierze niezbędne jest odwołanie się do fachowej literatury metodologicznej.

Jak napisać metodologię pracy licencjackiej?

Jak napisać metodologię pracy licencjackiejPrzed rozdziałem empirycznym dzieła badawczego, niezbędne jest, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak napisać metodologię pracy licencjackiej. W pierwszej kolejności należy określić problem badawczy. To właśnie on determinuje dalszy kształt opracowania lub monografii. Z reguły jego wytyczenie nie jest zbyt trudne, ponieważ wystarczy, że badacz odpowie sobie na pytanie – na jakiej materii chcę się skupić? W przypadku, gdy znamy już odpowiedź, warto sięgnąć to metodologii pedagogicznej. Zwykle jest ona wystarczająca, aby napisać ciekawą i bardzo poczytną pracę licencjacką. Należy jednak wszystkie dzieła dokładnie ująć w bibliografii oraz sporządzanych przypisach. Tylko wtedy będzie możliwe uniknięcie wszelkich bezpodstawnych oskarżeń o plagiat. Na ogół jednak nie ma z tym większych problemów.

Określenie celów badawczych

Kolejnym etapem sporządzania rozdziału metodologicznego jest określenie celów badawczych. Zdecydowanie zaleca się, aby było ich jak najmniej, ponieważ mnożenie bytów ponad potrzeby może zostać źle ocenione przez komisję egzaminacyjną. Następnie należy wszystkim celom badawczym podporządkować adekwatne zmienne i wskaźniki. Najlepiej rozrysować je w formie przejrzystej tabeli, w której zostaną skrupulatnie wymienione. Wtedy nie pozostaje nic innego jak opracowanie konspektu badań. Należy w tym zakresie wyznaczyć grupę badawczą, czyli osoby, które zostaną zakwalifikowane do wypełnienia kwestionariusza ankiety. Wtedy wystarczy przeprowadzić badania i dokonać wnikliwej i rzetelnej analizy ich wyników.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here