czy urlop bezpłatny wlicza się do lat pracy

Przepisy Prawa Pracy, a w szczególności Kodeks Pracy, definiują jasno, czym jest urlop i jak ma się on do stosunku pracy zachodzącego pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Istnieją różne rodzaje urlopów, różniące się od siebie celem ich wykorzystania, sposobem rozliczania i naliczania spędzonego na nich czasu. A także tym czy pracownik pobiera za niego wynagrodzenie czy nie. Regulacje Prawa Pracy, definiują urlop jako przerwę w świadczeniu przez pracownika pracy, z jednoczesnym pozostawaniem w stosunku pracy z pracodawcą.

Urlop wypoczynkowy

czy urlop bezpłatny wlicza się do lat pracyUrlop wypoczynkowy to rodzaj urlopu, który jest w pełni płatny. Czyli pracownik otrzymuje za czas, kiedy pozostaje na urlopie taką samą podstawową pensję, jaką otrzymałby, gdyby w tym czasie pozostawał w pracy. Każdy dzień urlopu wypoczynkowego, liczy się jak ośmiogodzinny dzień pracy. Długość urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi jest zależna od stażu pracy i wynosi dwadzieścia lub dwadzieścia sześć dni. Urlop bezpłatny zostaje przyznany pracownikowi na jego prośbę. Aczkolwiek decyzja o jego przyznaniu bądź nie, należy do pracodawcy, który może odmówić pracownikowi udzielenia tego rodzaju urlopu. Przez cały czas, jaki pracownik jest na urlopie bezpłatnym, pozostaje on w stosunku pracy z pracodawcą. Warto pamiętać o tym, że pracownik pozostający na urlopie bezpłatnym zachowuje część praw pracowniczych. I nie może być w tym czasie zwolniony z pracy.

Czy urlop bezpłatny wlicza się do lat pracy?

Pytaniem, które często zadają sobie pracownicy, jest: czy urlop bezpłatny wlicza się do lat pracy. Jedynym przypadkiem kiedy tak jest, jest sytuacja, w której pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas pracy u innego pracodawcy, jeśli jest to skutkiem porozumienia pomiędzy pracodawcami. We wszystkich pozostałych przypadkach, urlop bezpłatny nie wlicza się do lat pracy. Urlop okolicznościowy jest to krótkotrwały, trwający nie dłużej niż dwa dni dodatkowy urlop, który przyznawany jest pracownikowi w związku z zaistniałymi, specjalnymi okolicznościami, takimi jak narodziny, ślub, śmierć członka bliskiej rodziny. Urlop na żądanie jest to przysługujący każdemu pracownikowi, wliczający się do normalnego stażu urlopowego i wynoszący cztery dni w każdym roku urlop, udzielenia którego pracodawca nie może odmówić.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here