Czy w świadectwie pracy wpisujemy urlop macierzyński

Pracodawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu zwanego świadectwem pracy. Dokument ten obrazuje, że dana osoba pracowała w danym przedsiębiorstwie, na danym stanowisku, w konkretnym czasie. Świadectwo pracy zazwyczaj wystawiane jest raz do roku, lub po zakończeniu współpracy z danym pracownikiem. To, co znajduje się w świadectwie pracy reguluje kodeks pracy.

Będą to więc informacje o:

  • okresie i rodzaju wykonywanej pracy;
  • zajmowanych stanowiskach;
  • trybie rozwiązania umowy o pracę lub okolicznościach zakończenia stosunku pracy;
  • inne informacje, niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych (liczba godzin nadliczbowych, wypłacenie odprawy przedemerytalnej)

Świadectwo pracy, w przypadku osoby aktywnej zawodowo, służy głównie do naliczenia ilości dni urlopowych.

Czy w świadectwie pracy wpisujemy urlop macierzyński?

Czy w świadectwie pracy wpisujemy urlop macierzyński?Pomimo dość jasnego przekazu, co w świadectwie pracy powinno się znajdować, powstaje wiele pytań ich dotyczących. Między innymi, są to pytania czy w świadectwie pracy wpisujemy urlop macierzyński? Odpowiedź brzmi – nie. Nie istnieje wymóg wynikający z kodeksu pracy, aby informacja taka znajdowała się w świadectwie.

W przypadku wyliczania emerytury czy renty, świadectwo pracy wskazuje wszystkie okresy składkowe i nieskładkowe. Okresem nieskładkowym jest okres, w którym dany pracownik nie posiada zdolności do wykonywania pracy czy pobiera zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Urlop macierzyński nie należy do tego typu działalności, więc nie powinien być wskazywany w świadectwie pracy.

Świadectwo pracy jest podstawą, służącą do wyliczania emerytur i rent, ale także podstawą do naliczenia przysługującego urlopu. W przypadku młodej osoby, brak świadectwa pracy może spowodować, że zamiast 26 dni urlopowych otrzyma on tylko 20 z nich. W przypadku emerytur i rent, świadectwo pracy ma być dodatkiem weryfikującym – w końcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc otrzymywał składkę, potwierdzającą zatrudnienie danej osoby. Urlop macierzyński nie jest okresem niezdolności do pracy, dlatego też nie jest wymagane jako wpisanie w świadectwo pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here