Sąd pracy jak wygląda rozprawa

Pracownika w zakładzie pracy mogą spotkać różne sytuacje, niektóre z nich mogą prowadzić do niesłusznego wypowiedzenia umowy o pracę. Na szczęście można ubiegać się o swoje prawa. Po tym, jak Pracownik nie zaakceptuje wypowiedzenia umowy o pracę, zostaje wszczęte postępowanie sądowe.

Sąd pracy jak wygląda rozprawa?

Sąd pracy jak wygląda rozprawaPowodem będzie nazwany Pracownik, który składa odwołanie do wypowiedzenia o pracę. Pozwanym będzie nazywany Pracodawca. Stronami postępowania nazywa się zarówno Pracownika, jak i Pracodawcę. Każda z wymienionych stron może uczestniczyć w postępowaniu. A Sąd Pracy musi zawiadomić strony o terminie rozprawy oraz o jej miejscu. Zazwyczaj robi to on za pośrednictwem pisma przesyłanego listem poleconym z potwierdzeniem jego odebrania. W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się tak, że Pracownik o terminie rozprawy może zostać poinformowany w inny sposób, na przykład telefonicznie.

Są to raczej rzadkie przypadki, jednak kiedy nie można skontaktować się jedną ze stron to jest to droga powiadomienia o rozprawie, którą warto brać pod uwagę. Jeśli w międzyczasie doszło do zmiany miejsca zamieszkania to należy jak najszybciej poinformować o tym odpowiednie organy. Niestety jeśli zawiadomienie zostanie wysłane na poprzedni adres kilka razy i zostanie skutecznie doręczone to powód nie będzie miał możliwości usprawiedliwienia się zmianą adresu zamieszkania i może przegrać sprawę. Niestety nie ma możliwości uchronienia się przed tym.

Pracownik i pracodawca podczas rozprawy

Pracodawca i Pracownik mają obowiązki oraz prawa, które ciążą na nich w trakcie całego procesu oraz rozprawy. Sąd Pracy ma za zadanie rozstrzygnąć spór pomiędzy stronami oraz doprowadzić do sytuacji, w której występuje jakość sytuacji tego co należy zrobić. Podczas rozprawy będą rozpatrywane wszystkie dowody jakie zostaną dostarczone przez stronę oraz przesłuchani zostaną świadkowie, którymi mogą być na przykład inni Pracownicy z miejsca pracy lub osoby, które posiadają określoną wiedzę na temat toku pracy powoda. Jeśli istnieją dowody świadczące o tym, że Pracodawca specjalnie utrudniał pracę Powodowi przez co nie wykonywał on należycie swoich obowiązków lub dochodziło do innych naruszeń takich jak na przykład znęcanie się psychiczne Przełożonego nad swoim Pracownikiem, to powinny one zostać przedstawione podczas rozprawy. Obie strony mają możliwość zaskarżenia orzeczeń sądowych oraz mają prawo do wniesienia apelacji, jeśli nie zgadzają się z wyrokiem.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here