fundusz pracy za kogo nie płacimy

Fundusz pracy to aktywa celowe, których pełnomocnikiem jest minister pracy, a pieniądze zgromadzone na tym funduszu przeznaczone są na rozwój osób bezrobotnych np.:

 • szkolenia bezrobotnych i podnoszenie ich kwalifikacji
 • wypłacanie zasiłków
 • roboty publiczne

Środki zgromadzone na tym funduszu są również przeznaczone na realizacje staży oraz kształcenie zawodowe.

Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. W 2019 roku składka jaką musieli odprowadzić pracodawcy wynosiła 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Poza tym Fundusz Pracy pozyskuje środki z dotacji budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, składek odprowadzanych przez przedsiębiorców, spłaty rat od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy.

Fundusz pracy za kogo są odprowadzane składki:

 • za osobę będącą w stosunku pracy
 • z umów cywilnoprawnych
 • za przedsiębiorce z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Fundusz pracy za kogo nie płacimy:

 • fundusz pracy za kogo nie płacimyprzez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie pracowników z któregoś z poniższych urlopów:
  -macierzyńskiego
  -rodzicielskiego
  -wychowawczego;
 • przez 12 miesięcy za osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, skierowane zostały z urzędu pracy;
 • zwolnienie z opłaty przypada przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca zawarcia umowy za osoby, które ukończyły 50 lat są zatrudnione na podstawie stosunku pracy i w ciągu 30 dni przed zatrudnieniem widniały w rejestrze osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • kobiety, które ukończyły 55 rok życia oraz mężczyźni mający 60 lat;
 • pracownik, który ze wszystkich swych dochodów nie osiąga wynagrodzenia o wartości najniższej krajowej wypłaty w danym roku;
 • Fundusz Pracy nie musi być opłacany także wtedy kiedy firma nie zatrudni żadnego pracownika na podstawie umowy o pracę bez względu na dochód pracownika;
 • zwolnienie ze składek przysługuje także przedsiębiorcy,który opłaca składki w preferencyjnej wysokości.

Składki na Fundusz Pracy za osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie odprowadzają zatrudniający ich przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej.

Składek na Fundusz Pracy nie opłacają:

 • duchowni;
 • osoby ubezpieczone w KRUS;
 • niezawodowi żołnierze w służbie czynnej oraz osoby, które sprawują zastępczą formę służby wojskowej;
 • osoby, które pobierają świadczenie szkoleniowe;
 • osoby na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym;
 • osoby zatrudnione na umowę zlecenie;
 • osoby, które sprawują opiekę nad dzieckiem i na ten czas zawiesiły swoją działalność gospodarczą
 • osoby pobierające zasiłki, np.: stały, pielęgnacyjny oraz opiekuńczy.
[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here