czy od umowy zlecenia płaci się fundusz pracy

Podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę, ale można też zatrudniać pracowników na podstawie umowy cywilno – prawnej jak umowa zlecenia. Od wynagrodzeń tych pracowników odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, chorobowe i zdrowotne.

Ponadto pracodawca winien jest opłacać od zatrudnionych osób składki na Fundusz Pracy. Z pozyskanych tą drogą środków opłaca się m.in. zasiłki dla bezrobotnych, szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych, rozwój pośrednictwa zawodowego, badania rynku pracy, stypendia naukowe.

Czy od umowy zlecenia płaci się fundusz pracy?

Czy od umowy zlecenia płaci się fundusz pracy?Składka na Fundusz Pracy w zasadzie odprowadzana jest obowiązkowo od wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak też umowy zlecenia. Są jednak przepisy określające, czy od umowy zlecenia płaci się Fundusz Pracy zawsze, czy też są jakieś odstępstwa od tej reguły. Przepisy te zezwalają na zwolnienie ze składki na Fundusz Pracy przy umowie zlecenia w dwóch przypadkach.

Jeżeli pracodawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia wszystkich pracowników wyłącznie na podstawie umów zlecenia, nie jest on zobowiązany do odprowadzania od ich wynagrodzeń składek na Fundusz Pracy. Gdyby chociaż jedna osoba w firmie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zwolnienie to nie przysługuje.

Jeżeli ktoś w danym miesiącu ma zawartych z różnymi pracodawcami kilka różnych umów, nie płaci się składki na Fundusz Pracy tylko wówczas, gdy jego dochód nie przekracza ustawowego wynagrodzenia minimalnego.

Niezależnie od uzyskanego dochodu, składki tej nie opłaca się za kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia. Zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po osiągnięciu tego wieku.

Tak więc to czy od umowy zlecenia płaci się Fundusz Pracy uzależnione jest od różnych czynników. Szczegółowe zasady opłacania tych składek określa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość składki na Fundusz Pracy ustala corocznie Ustawa Budżetowa.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here