Wysługa lat pracy - Jak liczyć?

Na wynagrodzenie pracownika składa się wiele czynników, nie tylko wynagrodzenie podstawowe. W skład wynagrodzenia mogą wchodzić różnego rodzaju dodatki, które dzielone są na obowiązkowe lub dobrowolne. Te obowiązkowe są wymuszone są przez zapisy znajdujące się w kodeksie pracy. Te nieobowiązkowe są uzależnione od dobrej woli pracodawcy. Jednym z nieobowiązkowych świadczeń jest tak zwany dodatek za wysługę lat, czyli dodatek stażowy. Wysługa lat pracy jak liczyć jest z reguły wypłacana po ustalonym okresie pracy w danym przedsiębiorstwie.

Wysługa lat pracy – Jak liczyć?

Jeśli w firmie funkcjonuje dodatek stażowy, jego obliczenie jest uzależnienie od metody zamieszczonej w regulaminie wynagradzania. Najczęściej wysokość dodatku stażowego jest ustalana jako procent wynagrodzenia. Jego wysokość wzrasta automatycznie wraz z wydłużającym się stażem pracy.

Wysługa lat pracy - Jak liczyć?Obowiązkowy dodatek stażowy obowiązuje w bardzo niewielu przypadkach. Taki dodatek jest jednak przewidziany dla przedstawicieli niektórych pracowników sfery budżetowej oraz nauczycieli. Wszystko dlatego że ustawa o pracownika samorządowych czy Karta Nauczyciela przewidują takie dodatki. O tym, na jakich zasadach dodatek będzie wypłacany pracownikom decyduje regulamin zatwierdzony przez firmę. Może on być wypłacany co kilka lat, czy też co miesięcznie. W niektórych grupach zawodowych kwestie regularności wypłaty dodatków zawarte są w ustawach prawnych. Dodatek stażowy wypłacany jest przeważnie razem z podstawowym wynagrodzeniem.

Dodatek za wysługę lat nie jest wypłacany zawsze. Nie można go pobierać na przykład w momencie przebywania zasiłku macierzyńskiego. Niemożliwe jest też pobieranie go w sytuacji, gdy zasady jego udzielania nie zostały zawarte w regulaminach zakładowych. Dodatek za wysługę lat nie jest wypłacany osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Dodatek za usługę lat otrzymamy również w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim lub w momencie opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Aby móc otrzymać dodatek za wysługę lat w tym przypadku, konieczne jest pobieranie zasiłku z ZUS.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here