Jak obliczyć Fundusz Pracy

Fundusz Pracy jest instytucją powołaną w celu łagodzenia skutków bezrobocia w Polsce. Istnieje od 1990 roku, a zasady opłacania składek reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opłacanie Funduszu Pracy jest obowiązkowe dla większości podmiotów gospodarczych, w tym dla każdego pracodawcy, osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz zleceniobiorców. Obowiązkowe jest również dla osób pobierających stypendia sportowe, osadzonych, którzy pracują, a także dla osób otrzymujących świadczenia górnicze. Od tej zasady są jednak ustępstwa. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy dotyczy pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób, które osiągnęły określony wiek (55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn), pracowników po urlopie macierzyńskim, osób duchownych, rolników, żołnierzy oraz w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracowników wyłącznie w oparciu o umowę zlecenie. Początkujący przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. „Małego ZUS-u” również są zwolnieni ze składek na Fundusz Pracy.

Jak obliczyć Fundusz Pracy?

Jak obliczyć Fundusz PracyZgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wysokość składki na Fundusz Pracy to 2,45% podstawy wymiaru składki. To kwota progresywna, zależąca od wysokości wynagrodzenia pracownika. Ustawodawca wprowadził wymóg odprowadzania Funduszu Pracy od kwot stanowiących przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę lub 50% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób, które pracują w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub aresztu. W celu wyliczenia składki należy więc zsumować podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne, ustalonych indywidualnie dla każdego pracownika oraz innych ubezpieczonych. Kwota ta powinna być naliczana co miesiąc i odprowadzana do ZUS. Pracodawca wykazuje ją na deklaracji ZUS DRA. Termin zapłaty to 10. dzień każdego miesiąca, w przypadku niezatrudniania pracowników i 15. dzień każdego miesiąca w sytuacji, gdy osoba fizyczna pracowników zatrudnia.

Środki z Funduszu Pracy przeznaczane są głównie na zasiłki dla bezrobotnych, stypendia naukowe, dodatki aktywizacyjne, programy wspierające rozpoczęcie działalności gospodarczej czy pomoc osobom zatrudnionym za granicą.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here